Program,
za sve vrste
ugostiteljskih objekata
385 095 714-5454

NARUDŽBE

NARUDŽBE

Mogućnost otvaranja neograničenog broja aplikacija narudžbi.Uz posebne postavke, moguće je otvaranje aplikacije na svim stolovima, tako da gosti sami naručuju na tabletima.Aplikacija je jednostavna za rukovanje sa minimum kontrola na ekranu, tako da obuka nije potrebna.Zaključenje narudžbe se vremenski pohranjuje tako da se mogu pratiti svi procesi u objektu.

MONITOR

MONITOR

"Monitor aplikacija se može otvoriti neograničen broj.Korisnik sam definira naziv monitora(šank,kuhinja,roštilj...).Artikli se povezuju sa monitorom tako da se svi artikli narudžbe prikazuju na monitoru za koji je artikal vezan.Zaključenje narudžbi na monitoru vremenski se ažurira iz razloga praćenja procesa."

BLAGAJNA

BLAGAJNA

"Mogućnost otvaranja neograničenog broja aplikacija blagajna.Blagajna služi za ispis računa,fiskalizaciju, te aplikacija može raditi samostalno i u integraciji sa narudžbama gdje se obrađene narudžbe automatski unose u aplikaciju, te vrši naplata.Blagajna ima opcije raznih popusta koje korisnik sam definira."

BACK OFFICE

BACK OFFICE

"Aplikacija koja služi za centralno podešavanje cijelog projekta,izradu dokumenata te razne analize i obrade podataka."