Program,
za sve vrste
ugostiteljskih objekata
385 095 714-5454

KALKULACIJE

KALKULACIJE

Mogućnost izrade svih dokumenata u trgovini dok uprava društva kontrolira napravljene dokumente ili izrada dokumenata centralizirano u upravi gdje trgovine povlače gotove dokumente.

Iz vlastitog iskustva predlažemo decentralizirani način iz razloga lakšeg i boljeg praćenja stanja i manjeg angažmana uprave,te odgovornost trgovaca u trgovini.

NIVELACIJE CIJENA

ZAPISNIK O PROMJENI CIJENE

Promjena cijene u trgovini je u potpunosti automatizirana tako da se nivelacije cijena automatski knjiže u knjigu popisa

BLAGAJNA

BLAGAJNA

Rad u blagajni je prilagođen za što brži rad sa kupcima.Radi se uglavnom sa barkod skenerom.Moguće je koristiti Touch Screen za određene artikle

BACK OFFICE

BACK OFFICE

Aplikacija koja služi za centralno podešavanje cijelog sistema,izradu dokumenata te razne analize i obrade podataka.